Paseky nad Jizerou

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

SDH

Email Drukuj PDF

Sbor dobrovolných hasičů Paseky nad Jizerou

Současnost Historie

 

Současnost

V současné době má hasičský sbor okolo 60 členů, vypomáhá v obci od kopání patek až po prodej kaprů.

Letos sbor obdržel také nové výjezdové vozidlo Gaz Gazelle.

Další fotky najdete na: http://fotozpasek.rajce.idnes.cz/ 


Euroforum 2015120 Euroforum 2015123 IMG 1592

Historie

Zakládání místních hasičských sborů předcházela státní nařízení o požární prevenci a povinném hasičském vybavení, vydávaná koncem 18. a v průběhu 19. stol. Spolky dobrovolných hasičů, tzn. bez nároků na plat, vznikaly v Čechách od 60. let 19. stol. jednak z potřeby rychlých zásahů při častých požárech, jednak z pocitu občanské sounáležitosti.

V kopcovitém terénu s velkým převýšením, při drsných zimách a obtížném přístupu k vodě, jak je tomu právě v Pasekách, se vycvičené mužstvo, vybavené potřebnou technikou, jevilo přímo životní nutností. Sbor dobrovolných hasičů v Pasekách byl ustaven 16. července 1888 valnou hromadou, svolanou obecním zastupitelstvem v čele se starostou Josefem Štěpánkem. K členství se tehdy přihlásilo 28 přítomných. Za prvního velitele si zvolili Josefa Nesvadbu z čp. 87. 

 josef nesvadba 1901

Spolkovou místností, kde se odehrávala i část výcviku mužstva, se stal sál hostince Aug. Soukupa. V té době již obec vlastnila károvou dvoukolovou stříkačku vídeňské firmy Knaust.

Následujícího roku byl sbor přijat k župě podkrkonošské. To už měl 72 členů, nové stejnokroje a přílbice a  kolnu na hasičské nářadí. Velkou slávu zažily Paseky r. 1899, kdy hostily XVI. župní sjezd za účasti 597 hasičů. Tehdy kromě vlasteneckých projevů, koncertu, odpolední slavnosti a večerního věnečku bylo na programu „hasičské cvičení lezů se žebříky a stříkačníků se stříkačkou, zakončené slavnostní defilé“ /z kroniky SDH v Pasekách n.J/.

R. 1906 se župním rozhodnutím podle vzoru sokolské organizace ustavily v rámci župy menší okrsky, které byly schopny pohotověji reagovat. Pasecký sbor spolu s jabloneckým a buřanským tvořily okres X.

Odhalení pomníku padlých 17. srpna 1924

 e

22. června roku 1928 se konala oslava 40 let trvání sboru.

1888 - 1928 1928

V r. 1931 se místní sbor rozdělil na dva – pasecký a havírenský. 

Oba pak si opatřily nové motorové stříkačky zn. Mara, jež, dodnes uchovávané ve zbrojnici spolu se starými ručními stříkačkami i moderním vybavením, demonstrují vývoj hasičské techniky.

 technika

Dovednosti hasičů se pravidelně poměřují na okrskových soutěžích, kde od roku 1985 byli úspěšné i družstvo žen.

f2

Hasičské sbory se vždy podílely na kulturním a společenském dění svých obcí. Tento úkol nesly dále i v době komunistických vlád, které jinak spolkový život úplně zdecimovaly.

Od roku 2004 probíhá spolupráci s Německými a Polskými partnery pod názvem Eurofórum.

 ER 2006

 

Urzędowa tablica ogłoszeń

SPRÁVA KRKONOŠSKÉHO...
DATUM VYVESENI
3.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
DATUM VYVESENI
1.7.2020

Obec Paseky nad Jize...
DATUM VYVESENI
29.6.2020

Obec Paseky nad Jize...
DATUM VYVESENI
26.6.2020

Krajský úřad Liberec...
DATUM VYVESENI
17.6.2020

Externí odkazy